Arestio person ifanc wedi tân mynydd Blaenau Ffestiniog

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi arestio person 16 oed mewn cysylltiad â thân mynydd wnaeth orfodi pobl allan o‘u cartrefi ym Mlaenau Ffestiniog ddechrau‘r wythnos.

Dywedodd y llu bod y person ifanc wedi cael ei arestio ar amheuaeth o losgi bwriadol, achosi niwsans cyhoeddus ac ymosod ar heddwas.

Mae‘r person sydd wedi‘i arestio yn parhau yn y ddalfa yng Ngorsaf Heddlu Caernarfon.

Mae dyn hefyd wedi cael ei arestio am rwystro heddweision mewn cysylltiad â‘r digwyddiad.

Bu‘n rhaid i thua 20 o deuluoedd orfod gadael eu cartrefi yn y dref yn ystod oriau mân fore Mawrth wrth i‘r gwasanaethau brys ddelio â‘r fflamau.

Yn ôl un llygad dyst roedd y llethrau uwchben y dref yn “edrych fel llosgfynydd”, ond ni chafodd unrhyw un eu hanafu.

Cafodd y gwasanaeth tân eu galw ychydig cyn 20:30 nos Lun, a‘r gred ar y pryd oedd bod y tân wedi cynnau yn yr ardal y tu ôl i‘r chwarel.

Dywedodd yr Arolygydd Matt Geddes o Heddlu Gogledd Cymru ei fod yn trin y tân fel un “gweithred droseddol a bwriadol”.

Ychwanegodd bod y llu yn apelio ar unrhyw dystion neu unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â nhw.