Ateb y Galw: Y band Alffa

Sion Land a Dion Jones o‘r band Alffa sy‘n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddyn nhw gael eu henwebu gan .

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Sion: Un o‘n atgofion cyntaf yw Dad yn chwarae wrth ddreifio rownd Caernarfon mewn Rover 25.

Dion: Ermmm ddim yn cofio yn dda iawn…

Pwy oeddet ti‘n ei ffansio pan yn iau?

S: Yr hogan oddi ar gyfres gynta‘ (rhyw raglen oedd ar C).

D: Neb rili yn sefyll allan sori – haha.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya‘ o gywilydd arnat ti erioed?

S: Pi-pi‘n drwsus pan o‘n i‘n Blwyddyn 2.

D: Fy mhrif gitâr yn torri mewn gig yng The Moon Club yng Nghaerdydd, a gorfod menthyg un gan un o‘r bandiau cynt.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

S: Cwpwl o wythnosa‘n nôl pam nesh i agor ap bancio Santander ar ôl noson allan.

D: Yn gwylio rhaglen newydd Ricky Gervais ar Netflix. O‘dd o i fod yn raglen ddoniol, ond am ryw reswm o‘n ‘ni gweld rhywbeth reit sensitif ynddo.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

S: Snacio gormod.

D: Yn lle codi fy sbectol efo fy mysedd, o‘n i‘n gwasgu nhrwyn. Felly o‘n i‘n edrach yn flin ar bobl ond codi fy sbectol o‘n i.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

S: Llanrug a‘r ardal o gwmpas. Does nunlla gwell nag adra.

D: Caerdydd – Clwb Ifor Bach.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

S: Dwi ‘di ca‘l lot o nosweithia‘ ‘swn i‘n cysidro fatha‘r rhai gora‘ erioed. Ma‘r noson pryd ‘natho ni guro Brwydr y Bandiau yn un o‘r nosweithia‘ gora‘, er bo‘ fi‘m yn cofio llawar. Fysa nosweithia‘ canlyniadau TGAU a Lefel A yn gwneud yr o nosweithia‘ gwych hefyd.

D: Y gig yng Nghlwb Ifor pryd ‘natho ni werthu y lle allan a chwarae i dorf anhygoel. Hefyd, gwylio Jack White gyda Sion yn Lerpwl. A gwylio Demob Happy ym Manceinion gyda fy nghariad. Sori – methu dewis rhwng y tri!

Disgrifia dy hun mewn tri gair

S: Direidus, cerddorol, ‘bach o grinc ar adegau!

D: Cerddorol, , penderfynol.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

S: Fy ffilm gorau yw . Ma‘ jyst yn anhygoel.

D: ddim angen eglurhad, mae o‘n wych.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti‘n cael diod. Pam?

S: Fyswn i‘n cael diod gyda John Bonham. John Bonham yw un o‘r drymars cyntaf nes i erioed wrando arno. Efallai ‘swn i‘n cael ‘chydig o tips gan y dyn ei hun.

D: Jack White, fy arwr cerddorol

O archif Ateb y Galw:

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

S: Dwi‘n ffan masif o Duran Duran.

D: Dwi wedi dysgu‘r gitâr oddi ar YouTube.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti‘n ei wneud?

S: Bosib fyddai‘n chwarae dryms.

D: Cael ymarfer band.

Beth yw dy hoff gân a pham?

S: gan Led Zeppelin. Ma‘ Dad yn ffan mawr o Led Zeppelin a dwi‘n cofio clywed hi lot pam o‘n i‘n tyfu fyny.

Pan nes i ddechra dysgu‘n hun i chwarae dryms pam o‘n i tua 13/14, oedd un o‘r caneuon o‘n i‘n . Os dwi‘n neu‘n anhapus am rhywbeth dwi‘n rhoi‘r gân yna ‘mlaen. (Bach yn crinj ond ‘na ni ‘de!)

D: Anodd penderfynu ar un gân – ma‘ rhwng gan Hendrix neu Led Zeppelin.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin – beth fyddai‘r dewis?

S: Crymbl afal Ysgol Brynrefs, crymbl afal Ysgol Brynrefs a crymbl afal Ysgol Brynrefs.

D:, byrgyr a , hufen iâ

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

S: Josh Homme o‘r band Queens of The Stone Age (ma‘r boi jysd yn cŵl).

D: Josh Homme neu Jack White.

.news-app-promo{box-sizing:border-box;background-color:#000;padding:0.5em;margin-top:1em}.news-app-promo__section{display:inline-block;margin:0 auto;position:relative;width:100%;text-align:center;margin-top:8px}.news-app-promo-text{color:#fff;font-family:helvetica;min-width:277px;border-right:.25em solid #fff;border-left:.25em solid #fff;padding:0 1em;width:35%;margin:1em auto;display:block}.news-app-promo-text__tagline{font-size:1.09em}.news-app-promo-text__download{font-size:2.25em;font-weight:600}.news-app-promo-buttons{margin:0 auto;max-width:35%;display:block}.news-app-promo-buttons__buttons{display:block}.news-app-promo-buttons__logo{display:inline-block}.news-app-promo-subsection{display:inline-block;margin:0 auto;margin-right:10px}.news-app-promo__bbc-logo{display:inline-block;width:106px;margin-bottom:8px;border-radius:20%}.news-app-promo__play-store,.news-app-promo__app-store{display:block;width:161px;height:auto;margin-bottom:8px}.news-app-promo-subsection–link{text-decoration:none;border:0} Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd
Lawrlwytha ap Cymru Fyw