Cymru Fyw yn datgelu gwasanaeth canfod cariad

Ar 1 Ebrill, datgelodd Cymru Fyw ein gwasanaeth arloesol newydd.

Er mwyn cefnogi ymdrech Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, bwriad ein ap newydd yw dod â darllenwyr Cymru Fyw o bedwar ban byd at ei gilydd.

Ar ôl creu proffil, bydd ein algorithm soffistigedig yn argymell darpar gymar i chi yn seiliedig ar eich defnydd o wasanaeth Cymru Fyw.

Yw cartŵns Huw Aaron yn eich cyffroi? Blogs Vaughan Roderick yn eich bodloni? Dyma gyfle i gyfarfod defnyddwyr eraill sy‘n rhannu‘r un diddordebau â chi.

Er mwyn cynnig y gwasanaeth pwysig hwn, rydym wedi datblygu meddalwedd o‘r enw Dwynwen, sy‘n dysgu amdanoch wrth i chi bori drwy gynnwys y wefan.

Ar hyn o bryd dim ond erthyglau Cymru Fyw mae Dwynwen yn eu deall. Erbyn 1 Ebrill 2020, rydym yn gobeithio ehangu‘r gwasanaeth i gynnwys rhaglenni Radio Cymru fel bydd modd darganfod eich cymar delfrydol tra‘n gwrando ar raglenni fel Y Post Cyntaf neu Fwletin Amaeth Dei Tomos.

Gadewch i Cymru Fyw eich helpu chi i ddod o hyd i‘ch partner perffaith.