Heddlu yn ymchwilio i farwolaeth bachgen 13

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio i farwolaeth bachgen 13 oed yn Ystrad Mynach yn Sir Caerffili.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 19:20 nos Wener yn dilyn adroddiadau bod y bachgen wedi cael ei ddarganfod yn anymwybodol mewn parc.

Bu farw yn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd.

Dywed yr heddlu eu bod yn trin ei farwolaeth fel un sydd heb ei hesbonio.

Dywedodd y ditectif prif arolygydd Sam Payne: “Mae‘r ymchwiliad i farwolaeth y bachgen yn y cyfnod cynnar ac mae ein meddyliau a‘n cydymdeimlad gyda‘i deulu a‘i gyfeillion.

“Hoffwn wneud apêl i unrhyw un sydd yn gallu cynorthwyo ein hymchwiliad i gysylltu â ni. “