Trafod dyfodol nawdd i ganolfannau iaith Gwynedd

Bydd cabinet Cyngor Gwynedd yn gwneud penderfyniad terfynol ar ddyfodol nawdd i ganolfannau iaith yn y sir ddydd Mawrth.

Mae‘r cyngor yn trafod tynnu bron i £100,000 oddi ar ganolfannau sy‘n trwytho plant yn y Gymraeg.

Pe bai‘r newidiadau‘n cael eu cymeradwyo, mae‘n debygol o arwain at golli swyddi neu gau un o‘r pum canolfan yn y sir.

Daeth dros 100 o bobl ynghyd mewn posib.

‘Degawd o doriadau‘

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, sy‘n aelod cabinet dros addysg, ei bod yn “hysbys i bawb fod gwasanaethau‘r cyngor wedi gorfod wynebu degawd a mwy o doriadau”.

“Trwy gydol y cyfnod digynsail yma o lymder, rydym wedi llwyddo i warchod cyllideb ein canolfannau iaith tra‘n lleihau gwariant ar weddill y gyllideb addysg a phob maes gwasanaeth arall ar draws y cyngor,” meddai.

“Erbyn hyn, yn anffodus, gydag arian grant y llywodraeth yn lleihau a chostau staffio yn cynyddu, does dim dewis ond ystyried ffyrdd newydd o redeg y canolfannau iaith gyda llai o gyllideb.”

Pwysleisiodd y Cynghorydd Thomas bod y cabinet am “bwyso a mesur yr holl dystiolaeth” a “chloriannu‘r dewisiadau yma yn ofalus cyn penderfynu ar y ffordd orau ymlaen”.