Wal ‘Cofiwch Dryweryn‘ wedi ei chwalu

Mae rhan o wal ‘Cofiwch Dryweryn‘ ger Llanrhystud wedi ei chwalu gan fandaliaid.

Daw hyn ddiwrnod yn unig ar ol i rywun baentio y gair ‘Agari‘ ar y wal.

Mae‘r arwydd wedi bod yn amlwg i deithwyr ar hyd ffordd yr A487 rhwng Aberystwyth a Llanrhystud ers iddo gael ei baentio yn y 1960au.

Mae‘r ‘gofeb‘ wedi ei ail-baentio sawl gwaith – ond nawr mae rhan o‘r wal wedi ei chwalu.

Fe wnaeth AC Ceredigion Elin Jones ddweud fod y weithred ddiweddara yn warth.

Dywedodd llefarydd ar ran Cadw, corff llywodraeth Cymru sy‘n gyfrifol am ddiogelu amgylchedd hanesyddol, eu bod eisoes wedi cynnal cyfarfod ‘adeiladol‘ gyda Chyngor Cymuned Llanrhystud am ddyfodol Wal Cofiwch Dryweryn.

“Derbyniwyd yn y cyfarfod na allai restru‘r safle ei warchod yn y ffordd sydd ei hangen yn yr achos hwn ac y byddai hynny, mewn gwirionedd, yn ei gwneud yn anos i‘w reoli yn y dyfodol.

“Mae angen ateb gwreiddiol a gwahanol a bydd Cyngor Cymuned Llanrhystud yn mynd ati bellach i ystyried ffyrdd o gydweithio â phartneriaid, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i lunio cynllun rheoli hirdymor ar gyfer y safle hwn.”

Ym .

Ers y digwyddiad hwnnw mae Llywodraeth Cymru wedi trafod y posibilrwydd o ychwanegu‘r murlun at restr o gofebion Llywodraeth Cymru.

Dywedodd llefarydd ar y pryd eu bod yn barodi i drafod “er mwyn gwella‘r ffordd y mae‘r safle‘n cael ei ddehongli a‘i warchod”.

Cafodd graffiti ‘Cofiwch Dryweryn‘ ei baentio yn y lle cyntaf yn y 1960au gan y diweddar ysgolhaig Meic Stephens.

Mae‘n cyfeirio at foddi‘r pentref ger Y Bala yn 1965 i greu cronfa ddŵr ar gyfer trigolion Lerpwl.